Persbericht

“Europa slaat producten gemaakt met dwangarbeid in de ban”, kondigt Pierre-Yves Dermagne aan

“Europa slaat producten gemaakt met dwangarbeid in de ban”, kondigt Pierre-Yves Dermagne aan

24 lidstaten gaven deze middag groen licht voor een akkoord om met dwangarbeid vervaardigde producten van de Europese markt zal weren. De producten zullen niet meer in de EU in de handel mogen worden gebracht, worden aangeboden of worden uitgevoerd. 

 

“Wereldwijd vallen zo’n 30 miljoen mensen ten prooi aan deze onmenselijke vorm van uitbuiting. Dat op zulke schaal dwangarbeid plaatsvindt in de 21e eeuw is aberrant”, zegt vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne. “Het instellen en actief controleren van een strikt verbod is dus een belangrijke stap.” 

 

Producten die met dwangarbeid in verband worden gebracht, zullen via onderzoek opgespoord en uit de handel genomen worden. Vervolgens worden ze gedoneerd, gerecycleerd of vernietigd. Bedrijven die de verordening niet respecteren, kunnen ook boetes opgelegd krijgen.

 

“Wanneer uit het onderzoek blijkt dat een product met dwang tot stand kwam, wordt het onmiddellijk van de volledige eengemaakte markt verwijderdDoor onze eengemaakte markt volledig af te schermen, breken we het businessmodel achter dwangarbeid”, aldus minister van Economie en Werk Dermagne. 

 

De ban zal breed van toepassing zijn; 

·       Zowel voor producten van buiten als binnen de EU  

·       Zowel dwangarbeid in de particuliere sector als door overheden

·       Ook inden een onderdeel van een product in strijd is met de verordening  

 

Om het opsporen van schendingen te vergemakkelijken wordt een database met informatie over risico's op dwangarbeid opgezet, met onder meer verslagen van internationale organisaties zoals de Internationale Arbeidsorganisatie.  

 

De controlebevoegdheid voor producten van buiten het Europese grondgebied komt te liggen bij de Europese Commissie. Op Europees grondgebied zullen de autoriteiten van de betrokken lidstaat bevoegd zijn voor het onderzoek. 

 

“Dit akkoord sluiten, was van mijn prioriteiten voor het Belgisch voorzitterschap. De nieuwe verordening zal niet alleen een onmiskenbare impact hebben op de internationale strijd voor waardig werk, maar ook sociale dumping tegengaan waarmee werknemers op de Europese markt worden geconfronteerd”, besluit Dermagne.