Persbericht

7 miljoen euro ter ondersteuning van de zwaar getroffen hotelsector

Onder de sectoren die het zwaarst door de gezondheidscrisis zijn getroffen, is de hotelsector in het bijzonder kwetsbaar. Vooral hotels in de grote Belgische steden staan al wekenlang vrijwel leeg.

De sociaaleconomische gevolgen van de coronamaatregelen, hebben de hotelsector in een comateuze, zelfs levensbedreigende toestand gebracht.

“De sector staat op instorten”, zegt Pierre-Yves Dermagne, vicepremier en minister van Economie en Werk. “Zonder steun in de rug, zouden werkgevers in de sector genoodzaakt zijn om personeel te ontslaan. Daarom zijn mijn collega Frank Vandenbroucke en ik het erover eens dat er een noodsteunmaatregel moet komen.”

Concreet wordt een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen toegestaan voor maximaal 5 werknemers per vestiging en in het tweede kwartaal van 2021. De steunmaatregel kost 7 miljoen euro. 

De maatregel is van toepassing op werkgevers in de sector die geconfronteerd worden met ten minste 60% omzetverlies. De daling van de omzet zal moeten worden bepaald op het niveau van de rechtspersoon als geheel. Er zal dus rekening worden gehouden met andere functies, zoals bijvoorbeeld een restaurant of wellness, om te bepalen of het omzetverlies al dan niet oploopt tot minstens 60%.

Om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering, zal de werkgever de werknemers voor wie de vermindering wordt toegepast uiteraard in dienst moeten houden, en voor alle werknemers een opleidingsaanbod van ten minste 5 dagen voorzien in 2021.