Persbericht

Actieplan ter bestrijding van sociale fraude

Actieplan ter bestrijding van sociale fraude: het opsporen van sociale dumping en postings behoren tot de prioritaire controles

Het actieplan ter bestrijding van sociale fraude 2022 wil een overzicht geven van de prioritaire acties die in de loop van het jaar door onze inspectiediensten zullen worden uitgevoerd.

Wat de financiële inkomsten betreft, zal de strijd tegen de sociale fraude de staatskas tegen 2021 meer dan 342.000.000 euro hebben opgebracht. Dat is 88.000.000 euro meer dan in 2020. Er zij op gewezen dat in 2021 de eerste misbruiken die in het kader van aanvragen om Covid-steun zijn begaan, reeds kunnen worden gesanctioneerd. 

Evenals in de andere jaren zal fraude met premies, uitkeringen, en loon- en arbeidsvoorwaarden in de schijnwerpers staan.

“We kunnen nu al aankondigen dat de sociale inspectiediensten dit jaar minstens 2.000 onderzoeken zullen uitvoeren die speciaal gericht zijn op het opsporen van sociale dumping in de transportsector", aldus de minister van Arbeid en Economie, Pierre-Yves Dermagne. 

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de dubieuze detachering van onderdanen van derde landen. Het zal er ook om gaan de bedrijven aan te pakken die zich in België vestigen om werknemers te ontvangen en hen illegaal in dienst te nemen. Dit is wat men de Braziliaanse netwerken heeft genoemd.

Evenzo zijn 1 500 van de geplande 10 000 inspecties in het kader van de SIRS-acties gericht op het vervoer van goederen, 600 meer dan in 2021.

Aangezien de gezondheidscrisis gevolgen zal blijven hebben voor de verschillende controles die dit jaar zijn uitgevoerd, zullen de inspectiediensten daadwerkelijk worden gemobiliseerd om onrechtmatige verzoeken om steun op te sporen, naar aanleiding van de Covid-maatregelen.

Ten slotte zal meer aandacht worden besteed aan mogelijke misbruiken op de arbeidsmarkt, met name aan de arbeidsomstandigheden en de economische uitbuiting van vluchtelingen, onder wie die uit Oekraïne.

Naast dit zuiver repressieve aspect mogen we ook de preventieve rol van de "flits"-inspectiegolven niet vergeten. Deze inspecties, die gedurende een beperkte periode op dezelfde sector gericht zijn, worden aan de sociale partners meegedeeld en via de SIRS-website aangekondigd. Hun preventieve karakter maakt deel uit van het scala van interventies dat door de inspectiediensten wordt gebruikt.

"We mogen dus niet vergeten dat onze inspecteurs een toezichthoudende rol spelen en dat zij een preventieve en dus afschrikkende werking hebben", aldus Pierre-Yves Dermagne. "Inspecties die leiden tot een grotere en meer spontane naleving van sociale regels kunnen helaas niet worden gemeten. Deze aspecten in aanmerking genomen, is het duidelijk dat de inspanningen van de sociale inspectie zeer nuttig zijn”

Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken: “Net zoals de vorige jaren is de strijd tegen sociale dumping een prioriteit in dit actieplan. In overleg met de sociale partners van de sectoren die hier met te kampen hebben, zal in zogenaamde Plannen voor eerlijke concurrentie bepaald worden welke maatregelen uitgewerkt kunnen worden om de strijd tegen dit fenomeen te versterken.”

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en Kmo’s: “Dit actieplan huldigt de principes van de ‘werkgeverspiramide’, waarbij  aan de top van de piramide sociale fraude bevindt die  willens en wetens de gepleegd worden. Daartussen bevinden zich werkgevers die zich wel aan de regels willen houden, en waarbij de overtredingen niet bewust gepleegd worden. Het is duidelijk dat dit operationele plan 2022 de top van de piramide viseert, zij die de eerlijke concurrentie tussen ondernemers bewust vervalsen”