Persbericht

Goed nieuws

Alle tijdelijk werklozen krijgen hun vakantiegeld volledig uitbetaald en verliezen geen vakantiedagen

Op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne heeft de federale regering beslist om de perioden van tijdelijke werkloosheid overmacht corona in 2021 gelijk te stellen met werkdagen voor de berekening van de jaarlijkse vakantie. Dankzij de beslissing zullen de betrokken werknemers hun volledige vakantiegeld ontvangen in 2021 en verliezen ze geen vakantiedagen in 2022.

“De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona is en blijft een van de belangrijkste instrumenten om onze economie te beschermen tegen de impact van de gezondheidscrisis. In de eerste helft van 2021 maakten meer dan bijna 100.000 werkgevers en 717.000 werkenemers ervan gebruik”, zegt Pierre-Yves Dermagne.

“Het systeem zorgt dat werkgevers hun werknemers in dienst kunnen houden. Voor werknemers blijft hun job beschermd en de daling van hun koopkracht beperkt. Naar aanleiding van de coronacrisis werd immers beslist om tot 70% van het geplaffoneerd loon uit te betalen en een supplement van 5,63 euro per dag, verduidelijkt de minister van Werk.

Werknemers niet dubbel getroffen

De regering neemt de beslissing tot gelijkstelling om te vermijden dat werknemers dubbel zouden worden getroffen. Wie tijdelijk werkloos was, zou bij de berekening van de jaarlijkse vakantie normaliter immers geconfronteerd worden met een vermindering van het vakantiegeld en -dagen.

“Of ze nu tijdelijk werkloos waren of niet: alle werknemers krijgen hun volledige vakantiegeld uitbetaald voor wat betreft 2021 en verliezen geen enkele dag vakantie in 2022. In het kader van het begrotingsconclaaf wordt een extra budget van 154 miljoen euro vrijgemaakt om de kost daarvan te drukken voor de werkgevers en de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)”, aldus de vicepremier.

“Dit is van groot belang voor de werknemers in kwestie. Het zijn immers vaak dezelfde mensen die zowel in 2020 als 2021 voor langere tijd gebruik hebben moeten maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid, bijvoorbeeld in de horeca- of evenmentensector. We willen hen beschermen tegen verder inkomstenverlies”, besluit Dermagne.

Wat houdt de beslissing concreet in?

Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 maakten 717.011 werknemers gemiddeld 34 dagen gebruik van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Hoe langer een bedrijf of sector gesloten bleef, hoe hoger het potentieel verlies voor de werknemer. Een bediende met een gemiddeld loon die gedurende 6 maanden technisch werkloos is geweest, zal dankzij de gelijkstelling 2.463 euro ontvangen.