Persbericht

Intensieve samenwerking tussen Belgische en Marokkaanse arbeidsinspectie in de maak

 De Belgische arbeidsinspectie en hun Marokkaanse collega’s zullen de komende jaren een sterk samenwerkingsverband aangaan. Dat is één van de zaken die zijn afgesproken door vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Economische Integratie, KMO’s, Werk en Skills Younes Sekkouri tijdens een bilateraal onderhoud in de marge van de 5e ministeriële conferentie rond tewerkstelling van de Unie voor de Middellandse Zee in Marrakesh.

Het samenwerkingsverband tussen de inspectiediensten van België en Marokko zal de komende maanden verder vorm krijgen via de organisatie van een seminarie waar best practices zullen worden uitgewisseld. Er zal daarbij worden gefocust op aanpassing aan nieuwe uitdagingen op de werkplek, zoals gezondheids- en psychosociale risico's, versterking van de coördinatie tussen de verschillende inspectiediensten en integratie van nieuwe technologieën.

“De coronacrisis heeft zowel in Marokko als in België geleid tot een grondige reflectie over de rol en de werkwijze van de arbeidsinspectie. De grondige hervorming die minister Sekkouri doorvoert, kan een inspiratie vormen voor onze eigen reflectie”, zegt Pierre-Yves Dermagne. 

Tijdens het bilateraal overleg tussen ministers Dermagne en Sekkouri werd ook afgesproken om meer te focussen op de integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt, een thema dat beide ministers nauw aan het hart ligt.

Minister Sekkouri toonde zich enthousiast over het project APEFE Minajliki, dat wordt gefinancierd door België en de Marokkaanse overheid. Het project, gericht op het wegwerken van ongelijkheden op de arbeidsmarkt, heeft sinds de start in 2013 het ondernemerschap van duizenden vrouwen in Marokko ondersteund. Pierre-Yves Dermagne wil dit momentum aangrijpen om Minajliki - geïnitieerd door APEFE - een nieuwe impuls te geven.

Daarnaast zullen de Belgische en Marokkaanse minister van Werk in de herfst 2022 een grote bijeenkomst organiseren in Brussel rond het thema circulaire mobiliteit van talenten, wat de sociaaleconomische ontwikkeling van onze beide landen ten goede moet komen.

 

Correcte arbeidsvoorwaarden: een internationale strijd

Pierre-Yves Dermagne maakte ook gebruik van de dienstreis om contacten aan te knopen met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in Marokko, met het oog op een nauwere economische samenwerking, de versterking van de Marokkaanse sociale dialoog en de komst van nieuwe Europese regelgeving rond due diligence. De richtlijn die daaromtrent in de maak is, zal grote bedrijven verplichten om gepaste zorgvuldigheid aan de dag te leggen voor wat betreft de sociale en de ecologische impact van hun activiteiten in de hele toeleverketen, ook in het buitenland.

De vice-eersteminister ontmoette in dat kader vertegenwoordigers van de Union Marocaine du Travail, de Confédération Démocratique du Travail, de Confédération Générale des Entreprises du Maroc, de Conseil Economique, Social et Environnemental en de Conseil de la Concurrence. 

“De vele ontmoetingen in de afgelopen dagen waren bijzonder verrijkend. Ik heb bij alle Marokkaanse sociaaleconomische actoren de wil kunnen vaststellen om een nieuw elan te geven aan onze bilaterale relatie. We willen de stevige historische, sociale en economische banden tussen Marokko en België verder versterken. Het aanmoedigen van circulaire mobiliteit van onze respectievelijke talenten is daarbij een belangrijke taak voor de jonge generaties”, besluit minister van Werk Dermagne.