Persbericht

Minister Dermagne ontvangt vakbondsdelegatie om maatregelen om verhoogde veiligheid op bouwwerven te bespreken

Vandaag, dinsdag 22 juni 2021, heeft minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een delegatie van ACV en ABVV ontvangen. Het overleg kwam er op vraag van de vakbonden en volgt naar aanleiding van het dramatische ongeval aan Nieuw Zuid in Antwerpen.

Tijdens het overleg werden verschillende problemen aangekaart rond veiligheid op bouwwerven.

“Er werden de laatste jaren grote stappen vooruitgezet op vlak van veiligheid voor het personeel, maar dat blijft beperkt tot eigen personeel. De vele gedetacheerde werknemers die op onze werven actief zijn vormen een 5e colonne waarvoor andere regels gelden, en geen cijfers voor beschikbaar zijn”, klinkt het bij de vakbondsvertegenwoordigers.

Door het tekort aan arbeidskrachten in de bouw zullen we verder moeten beroep doen op vreemde arbeidskrachten. Zij bevinden zich in een dode hoek. Registratie bij het aanvangsuur tot het einduur op de werf moet dringend opgestart. We moeten zicht krijgen wie waar en wanneer tewerkgesteld is. Tegelijk moet het probleem van de schijnzelfstandigheid bij de gedetacheerden worden aangepakt, stelt Patrick Vandenberghe van ACVBIE.

“De tragische gebeurtenis is Antwerpen vormt de rechtstreekse aanleiding voor onze vraag tot actie, maar de problemen zijn al langer gekend, en ze nemen toe. Gedetacheerde werknemers werken steeds vaker onder de radar, met alle problemen van dien voor opvolging en controle”, aldus Gianni De Vlaminck van de Algemene Centrale ABVV.

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne wil verdere actie nemen. “Niemand zou zijn leven op het werk mogen verliezen. Toch zien we dat zo’n 81 mensen in 2018 het leven lieten bij een arbeidsongeval, waarvan 18 in de bouwsector. Maar in die cijfers worden gedetacheerde arbeidskrachten niet eens opgenomen.” 

“Ik ben zeer gevoelig voor de getuigenissen over de veiligheidsproblemen die opduiken bij het tewerkstellen van gedetacheerde arbeiders. Deze kwetsbare werknemers bouwen letterlijk aan onze toekomst, we moeten bekijken hoe we hun veiligheid op onze werven beter kunnen garanderen.”

“De 5 arbeiders die in Antwerpen omkwamen, mogen niet tevergeefs gestorven zijn. Er is nu sprake van een dubbel momentum. Dit drama brengt de thematiek van veiligheid op werven in het centrum van de publieke aandacht. En binnenkort worden de relanceplannen van verschillende overheden uitgerold, waarin infrastructuurwerken en gebouwrenovatie een groot deel van uitmaken”, besluit de vice-eerste minister.  

Tijdens het overleg werd overeengekomen dat nog voor het bouwverlof een uitwisseling wordt opgezet om de problemen duidelijker te definiëren en te starten met een traject om ze aan te pakken in samenwerking met de werkgevers. Naast de veiligheid van gedetacheerde arbeiders zal ook over sociale dumping en het veiligheidsaspect binnen overheidsopdrachten worden gesproken.

 

Onderzoek naar oorzaken loopt

Het onderzoek naar de reden van de instorting loopt volop. De arbeidsauditeur van Antwerpen heeft een gerechtelijk deskundige aangesteld. Overeenkomstig de instructies van de arbeidsauditeur, gebeurt de coördinatie van het onderzoek met de andere inspectiediensten via Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Een omstandig verslag dat de materiële feiten die aan de basis lagen van het ongeval en de organisatorische factoren zal onderzoeken door de interne en/of externe preventieadviseurs van alle betrokken partijen wordt binnen de tien dagen na het ongeval bij de inspectie ingediend.