Persbericht

Telewerk sterk aanbevolen in heel het land

Stijgende besmettingscijfers : telewerk sterk aanbevolen in heel het land

Tijdens het overlegcomité van 26 oktober 2021 namen de regeringen van het land samen een aantal maatregelen om de sterke stijging in het aantal covid-19 besmettingen te milderen. Naast een breder gebruik van mondmaskers en het Covid Safe Ticket, wordt telewerk vanaf vrijdag 29 oktober opnieuw sterk aanbevolen in het hele land voor de functies die zich ertoe lenen.

“Met een reproductiegetal dat bijna 1,5 bedraagt, het aantal besmettingen dat is gestegen tot boven de 5.000 per dag en de helft meer hospitalisaties in vergelijking met vorige week, wint de coronapandemie opnieuw snel aan kracht in ons land”, licht vicepremier Pierre-Yves Dermange toe.

“We moeten echter ten alle prijze zware ingrepen vermijden, zoals een sluiting van sectoren of afgelasting van evenementen. Dat zou zowel op psychologisch vlak als voor onze economie een bijzonder harde klap betekenen”, aldus de vicepremier. “Daarom is het raadzaam om opnieuw voorzichtiger te zijn met het aantal onbeschermde contacten, en vaardigt het Overlegcomité opnieuw enkele regels uit om onze samenleving en economie zo veel mogelijk open te houden.” 

Telewerk sterk aanbevolen

Het telewerk wordt vanaf vrijdag 29 oktober sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten. De aanbeveling geldt voor alle personeelsleden, tenzij het onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

“Het verplicht of aanbevolen telewerken was een van de maatregelen met de meeste impact op het onder controle krijgen en houden van de pandemie in ons land”, zegt de minister van Economie en Werk. “De maatregel bracht echter ook moeilijkheden met zich mee voor bedrijven en werknemers, onder meer in verband met de organisatie van het werk en het gebrek aan sociale contacten.”

"Ik roep de sociale partners op om zo snel mogelijk overleg te organiseren op bedrijfs- en sectorniveau om deze nieuwe fase van aanbevolen telewerk zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit overleg kan zowel op de levenskwaliteit van de werknemers als op de productiviteit van de ondernemingen impact hebben", benadrukt Pierre-Yves Dermagne.

Er moet wel worden opgemerkt dat de situatie sterk is gewijzigd ten opzichte van de eerste maanden van de crisis: heel wat bedrijven en werknemers hebben zich intussen georganiseerd op het telewerk. Het werken op afstand heeft een structurele plaats verworven binnen de arbeidsorganisatie.

Respect voor de afstandsmaatregelen op de werkvloer

Wat betreft de afstandsregels en de bepalingen rond mondmaskers op het werk verandert er niets. Werkgevers en werknemers moeten nog steeds de afstands- en beschermingsregels in acht nemen, zoals beschreven in de Generieke Gids.

De versie 7 van de gids, geüpdatet in oktober 2021, stipuleert dat wie toch op het werk aanwezig moet zijn de social distancing maximaal moet respecteren. Wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven, blijft het sterk aanbevolen een mondmasker te dragen.