Persbericht

Versterkt Sociaal Strafwetboek om fraude doeltreffender te bestrijden

Versterkt Sociaal Strafwetboek om fraude doeltreffender te bestrijden

Het Sociaal Strafwetboek bevat alle inbreuken en strafmaten voor wat betreft overtredingen op het arbeidsrecht of het socialezekerheidsrecht. Na meer dan 10 jaar in voege, was het tijd om het strafwetboek te evalueren. 

“Met een nieuw wetsontwerp, voorbereid met de minister van Justitie, de minister van Sociale Zaken en de minister van Middenstand en Zelfstandigen, wordt het Sociaal Strafwetboek aangepast om de strijd tegen sociale fraude - een prioriteit voor regering - nog doeltreffender te maken”, zegt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne.

“Boven op de ongeziene versterking van de inspectiediensten via 280 aanwervingen deze legislatuur, krijgen de sociaal inspecteurs nu een krachtiger instrument in handen om doeltreffend op te treden”, aldus de PS-vicepremier.

Verhoogde geldboeten voor de zwaardere inbreuken 

Voor inbreuken van niveau 3 worden de geldboeten verdubbeld, voor de zwaarste inbreuken, deze in niveau 4, wordt het maximumbedrag van de penale boete met 1.000 euro (*) verhoogd. 

Onderstaande tabel toont de sanctieniveaus en de sancties voor en na de hervorming.

Sanctieniveau

Gevangenisstraf

 

Strafrechtelijke boete (*)

Administratieve boete (*)

 

Voor

Na

Voor

Na

Voor

Na

 Niveau 1

/

 

/

/

10 - 100

10 - 100

 Niveau 2

/

 

50 - 500

50 - 500

25 - 250

25 - 250

 Niveau 3

/

 

100 - 1.000

200 - 2.000

50 - 500

100 – 1.000

 Niveau 4

6 m. – 3 j.

6 m. – 3 j.

600 - 6.000

600 - 7.000

300 - 3.000

300 - 3.500

(*) De bedragen van de geldboeten moeten met opdeciemen worden verhoogd, wat in de praktijk neerkomt op een vermenigvuldiging met 8.

 

“Het doelbewust frauderen wordt vanaf nu als een verzwarende factor beschouwd, wat de rechters moet toelaten dat gedrag strenger te bestraffen, en een beroepsverbod, exploitatieverbod of tijdelijke sluiting op te leggen”, stelt PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne.

 

“Mensen die werken moeten we beschermen tegen misbruik. Met deze hervorming pakken we sociale fraude en sociale dumping doelgericht en efficiënt aan. Sociale dumping wordt voor het eerst wettelijk omschreven. Zo kunnen we opzettelijke misbruikpraktijken en uitbuiting van werknemers gerichter vervolgen en bestraffen”, voegt minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke toe.

“Willen we een veilige en eerlijke arbeidsmarkt voor mensen die werken, dan moeten de valsspelers eruit. Ook onze KMO's, die wel het spel eerlijk spelen, die vaak het onderspit delven, krijgen zo minder tegenwind. Dit is absoluut een stap vooruit om jobs hier, onze economie en onze welvaartsstaat nog beter te beschermen”, besluit de vicepremier van Vooruit.

Nog enkele belangrijke nieuwigheden:

1.            Een veel strengere bestraffing wanneer (minimum)lonen niet of niet op tijd worden betaald.  

 

2.            Wanneer bij collectief ontslag de regels over de kennisgeving en informatieverstrekking worden geschonden, kan een forsere bestraffing worden opgelegd. 

 

3.            Het gebruik van bedreigingen en geweld tegen sociaal inspecteurs zal ook strenger bestraft kunnen worden.

 

Wetenschappelijk comité ter ondersteuning van SIOD

Nog een opmerkelijke vernieuwing is de oprichting van een onafhankelijk wetenschappelijk comité om advies te verlenen en aanbevelingen te doen voor de bestrijding van sociale fraude of sociale dumping door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). De adviezen zullen bijdragen tot de verfijning van de acties en strategieën van de inspectiediensten.