Persbericht

“Nieuwe recordopbrengst dankzij volgehouden inspanning om de strijd tegen sociale fraude op te voeren”

“Nieuwe recordopbrengst dankzij volgehouden inspanning om de strijd tegen sociale fraude op te voeren”

Sociale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (SIOD) maakte vandaag de officiële financiële resultaten van de strijd tegen de sociale fraude in 2023 bekend. Het gaat om 385.497.459 euro, wat een stijging inhoudt van 15% (+ € 50.531.309) ten opzichte van 2022.

 

De inbreuken die leidden tot de grootste opbrengsten;

·       fraude met socialezekerheidsbijdragen 

·       artikel 30bis/30ter (controle op onderaannemeing en sociale schulden in bouwsector en vleessector)

·       teruggevorderde COVID-steun na onderzoek door de inspectiediensten 

·       niet-indienen van RSZ-aangiften (‘stilzwijgers’)

·       strijd tegen schijnzelfstandigheid en fictieve werknemers

 

“De strijd tegen sociale fraude is en blijft voor deze regering een prioriteit. Enerzijds werken we steeds beter samen met gevoelige sectoren: vorige week werden voor 8 sectoren Plannen Eerlijke Concurrentie afgesloten, waarvan in 3 nieuwe sectoren”, licht minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne toe. 

 

“Anderzijds verstevigt de regering het controle- en sanctiebeleid: met 280 nieuwe aanwervingen kwam er een nooit geziene versterking van de inspectiediensten en er ligt een nieuw sociaal strafwetboek klaar, dat zwaardere straffen voor enkele zware inbreuken zal bevatten.”

 

“Dat onze aanpak werkt, blijkt uit het feit dasst jaar na jaar de inkomsten uit sociale fraudebestrijding stijgen. Voor 2023 bereikten we opnieuw een recordopbrengst, en de verwachting is dat dat ook in 2024 het geval zal zijn”, besluit de PS-vicepremier.