Persbericht

Intensievere controle op telewerk via flitscontroles

Vanaf 5 januari wordt een maand lang overal in België intensief gecontroleerd op de naleving van het verplicht telewerk in de dienstensector.

Maand na maand hebben we geleerd ons beter te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus door de aanpassing van onze gewoontes en gedrag. De keten van besmettingen moest overal verbroken worden, ook op het werk.

Om het risico op besmetting maximaal te vermijden, is telewerk sinds 19 oktober 2020 wettelijk verplicht. Een aanpassingsperiode stelde werkgevers in staat om zich te organiseren op die verplichting, die geldt voor alle werknemers voor wie telewerk mogelijk is, en een preventieve aanpak te ontwikkelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen brak de tweede golf door. Hoewel fysiek naar het werk gaan niet de norm is geworden, lijkt het toch opnieuw te zijn toegenomen. Vanaf 5 januari zullen daarom flitscontroles plaatsvinden in de tertiaire sector (dienstensector) om na te gaan of de regels rond telewerken worden nageleefd.

"Er zullen in het hele land flitscontroles worden uitgevoerd in de dienstensector", bevestigt vicepremier en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne. "Alle federale inspectiediensten zullen samenwerken om de controles uit te voeren, die de hele maand januari staan gepland. Vanaf februari zullen de controles worden verdergezet, maar dan onaangekondigd", vervolgt Pierre-Yves Dermagne.

De SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) zal, als instantie die de strijd tegen sociale fraude organiseert, de acties coördineren die de 12 arrondissementscellen op lokaal niveau voeren. Inspecteurs van de federale sociale inspectiediensten zullen aan deze acties meewerken.

"De controles hebben een preventief karakter," benadrukt minister Dermagne. "Maar niets belet onze inspecteurs om bij een flagrante overtreding van de regels dringende repressieve maatregelen te nemen.”