Persbericht

 Moratorium op hypothecaire kredieten

 Moratorium op hypothecaire kredieten 

“een stap in de goede richting, maar de financiële sector kan en moet verder gaan”

De waanzinnige stijging van energiefactuur overweldigen een groot stuk van de bevolking en brengen hen in financiële onzekerheid. 

“Het doel is om situaties die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden, zoals overmatige schuldenlast en wanbetalingen, te vermijden”, legt de minister van Economie Pierre-Yves Dermagne uit.

“De maandelijkse aflossing van hypotheken is een van de belangrijke uitgaven binnen het gezinsbudget. In gesprekken van de afgelopen dagen met de financiële sector en met de minister van Financiën is voorgesteld om de terugbetaling van de lening on hold te zetten.”

Het moratorium dat bankenfederatie Febelfin voorstelt, is dan ook goed nieuws voor veel burgers. In zijn huidige vorm is het voor de PS echter te beperkt. 

“De zuurstof die door dit moratorium op hypothecaire leningen wordt geboden, zou enkel ten goede komen aan burgers met een zeer beperkt spaargeld, namelijk minder dan 10.000 euro”, zegt de socialistische vicepremier.

“Tijdens de coronacrisis konden alle mensen met een spaartegoed tot 25.000 euro ervan gebruik maken. Waarom wordt nu een verschil gemaakt tussen de energiecrisis en de gezondheidscrisis? De basisbehoeften van burgers zijn niet veranderd en de huidige crisis weegt nog zwaarder op de gezinsbudgetten.”

Tegelijkertijd hebben we de sector ook gevraagd om de mogelijkheid te voorzien om de maatregel te versterken voor de meest kwetsbare huishoudens. Men zou bijvoorbeeld moeten kunnen de betaling van de hypothecaire lening uitstellen zonder extra rente.

Ook andere moeilijkheden stellen zich. Huishoudens die bijvoorbeeld meer dan 10.000 euro hebben gespaard om energierenovatiewerken uit te voeren, kan je toch niet dwingen om te kiezen tussen het voortzetten van hun werken of het betalen van hun energierekening met hun spaargeld? “Het kan toch niet dat mensen worden benadeeld, terwijl we duurzaamheidsinvesteringen zouden moeten aanmoedigen”, werpt Pierre-Yves Dermagne op.

“Ik verwelkom de snelle reactie van de banksector om in een zeer moeilijke context met een oplossing te komen”, legt Pierre-Yves Dermagne uit. “Dit gezegd zijnde, lijkt het mij duidelijk dat we de onderhandelingen met de banksector moeten verderzetten. Ik ben ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn. 

Tijdens het volgende overleg zal ik vragen aan de sector om de inspanningen verder te zetten. Banken hebben ook in de huidige crisis een maatschappelijke verantwoordelijkheid en ik verwacht van hen dat ze hun steentje bijdragen”, besluit Pierre-Yves Dermagne.