Persbericht

Een akkoord over de welvaartsenveloppe

“Tot 750 euro energiepremie voor werknemers in bedrijven met zeer goede resultaten”, kondigt vicepremier Dermagne aan

 

Welvaartsenveloppe

Tijdens het kernkabinet van maandag 28 november is een akkoord bereikt over de verdeling van de welvaartsenveloppe.  

“Als socialisten zijn we hier bijzonder tevreden mee. De enveloppe zal worden gebruikt om ademruimte te bieden aan gepensioneerden, om zij die er het hardst nood aan hebben beter te ondersteunen en om de uitkering voor werkzoekenden op peil te houden”, aldus socialistisch vicepremier Pierre-Yves Dermagne.  

Een eerste belangrijk punt: de verhoging van de minimum werkloosheidsuitkeringen, waartegen de liberalen zich met hand en tand tegen hebben verzet, wordt doorgevoerd met 1,3% bovenop de index. 

“Het is onaanvaardbaar om mensen te laten geloven dat iedereen het zonder hulp redt”, aldus Pierre-Yves Dermagne. “Er is geen sprake van het belonen van inactiviteit. De realiteit is dat de laagste werkloosheidsuitkering nog steeds ver onder de armoedegrens ligt. De herwaardering ervan is dus bijzonder belangrijk.”

Een andere belangrijk punt is de verhoging van de uitkeringen voor alle gepensioneerden met 2%. 

Daarnaast is een verhoging van de minimumlonen voorzien, bovenop de verhogingen waarover vorig jaar al is onderhandeld. Een deel van de welvaartsenveloppe zal worden gebruikt om het netto-inkomen van laagbetaalde werknemers te verhogen via de werkbonus.  

“Er is meer dan 50 miljoen voorzien om de werkbonus te verhogen voor werknemers met een laag loon”, aldus Pierre-Yves Dermagne.

 

Loonoverleg

De regering sloot deze voormiddag ook een akkoord over een bemiddelingsvoorstel dat de sociale partners in staat moet stellen de gestrande onderhandelingen rond het loonoverleg opnieuw vlot te trekken. 

Het voorstel omvat drie componenten: het systeem van automatische indexering en de baremaverhogingen wordt integraal behouden, de loonmarge wordt vastgesteld op 0% voor 2023/2024 en er zal een premie worden mogelijk gemaakt voor werknemers tot maximaal 750 euro.

“Helemaal niets bieden aan werknemers in sectoren en bedrijven die het zo goed hebben gedaan dat er grote dividenden worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, zou oneerlijk zijn. Daarom is ook vooruitgang geboekt in de loonkwestie. Het is belangrijk dat werknemers kunnen meegenieten van de meerwaarde die ze met hun bedrijf realiseren”, aldus vicepremier Dermagne.

Voor de premie worden door de regering 2 mogelijkheden voorzien: 

  • in bedrijven die hoge winsten maken wordt een maximale premie van 500 euro mogelijk
  • in bedrijven die uitzonderlijk hoge winsten maken een premie tussen 500 en 750 euro

De premie zal dienen te worden onderhandeld door de sociale partners op sectoraal niveau.

“Het behoud van de indexering is dé belangrijkste maatregel om de koopkracht van de bevolking te beschermen, toont internationaal onderzoek aan. Week na week neemt de interesse van vakbonden en overheden in Europa toe voor het Belgische systeem. Ik denk in de eerste plaats aan In Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het is dus primordiaal dat de volledige indexering wordt gegarandeerd”, zegt vicepremier Pierre-Yves Dermagne.