Persbericht

Mazout en propaan in bulk kortingscheque: praktische modaliteiten

Op 15 maart heeft het kernkabinet een nieuwe reeks beslissingen genomen om de stijgende energiefacturen te drukken.

Naast een verlenging van het uitgebreid sociaal tarief, de verlaging van de btw op elektriciteit en gas en lagere accijnzen op diesel en benzine, werd ook beslist een mazoutcheque toe te kennen.

“21% van de huishoudens verwarmt zich met mazout, vooral in meer landelijke gebieden in België. Met deze ongezien hoge prijzen was niet ingrijpen was voor mij geen optie”, zegt minister van Economie Pierre-Yves Dermagne. 

Samen met sectororganisaties en de FOD Economie werkte de minister van Economie de afgelopen weken een systeem uit om de cheque aan te vragen en uit te betalen. 

“De regering stelt 210 miljoen euro ter beschikking voor deze steunmaatregel. We stellen nu alles in het werk om een eenvoudige en efficiënte tool uit te werken voor de uitbetaling van de cheque, die ook voldoende garanties biedt dat de steun terecht komt waar ze hoort”, aldus de vicepremier.

 

Voor wie?

  • De mazoutcheque is bedoeld voor huishoudens die de hoofdverblijfplaats verwarmen met stookolie of propaan in bulk.
  • De cheque kan een enkele keer worden uitgekeerd aan een huishouden voor het vullen van een brandstoftank aan huis tussen 15 november 2021 en 15 november 2022.
  • Zowel wie in een eengezinswoning als wie een appartement is gedomicilieerd, zal de cheque kunnen aanvragen.

 

Hoe?

  • De FOD Economie zal instaan voor de uitbetaling van de cheque. De overheidsdienst werkt daarvoor een online tool uit en zorgt voor een didactische uitleg van de procedure. De administratie zal ook worden belast met de controle van de aanvragen die via de online formulieren verlopen.
  • Wie een cheque wil aanvragen, zal een kopie van de factuur, het betalingsbewijs met rekeningnummer en het rijksregisternummer moeten doorgeven. Men wordt verzocht de factuur en het betalingsbewijs dus goed bij te houden tot de wet is gepubliceerd en de online tool beschikbaar is.
  • Voor wie geen toegang heeft tot internet, wordt voorzien dat de aanvraag kan worden ingediend via een papieren formulier van de FOD Economie, dat na de publicatie van de wet via de distributeurs beschikbaar zal worden gesteld en aangetekend zal moeten worden verzonden.

 

Om het uitkeren van de kortingscheque voor mazout en propaan in bulk mogelijk te maken, moet een wet worden gestemd in het parlement. Het voorontwerp van wet is op 1 april een eerste keer voorgelegd aan de ministerraad, nu start de adviesprocedure. Het doel is om eind juni te kunnen starten met het indienen van aanvragen, om vervolgens de cheque uit te keren.