Persbericht

Sekswerkers krijgen eindelijk de bescherming van een arbeidscontract

Sekswerkers krijgen eindelijk de bescherming van een arbeidscontract

De ministerraad verleende vanavond – in derde en finale lezing – goedkeuring aan een wetsontwerp gericht op een betere bescherming van sekswerkers. Dankzij het wetsontwerp zullen sekswerkers een arbeidsovereenkomst kunnen sluiten, net als elke andere werknemer.

 

“Het afsluiten van een officieel arbeidscontract garandeert bescherming tegen misbruik en uitbuiting. Sekwerkers krijgen toegang tot de sociale zekerheid en kunnen voortaan het arbeidsrecht doen gelden ”, licht minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne toe.

 

“Sekswerkers die kiezen voor deze job moeten de garantie krijgen dat ze niet meer hoeven te liegen over hun beroep en dat ze onder het algemene socialezekerheidsstelsel vallen, met enkele specifieke regels waar nodig”, vult minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke aan. 

 

Voor het afsluiten van de arbeidsovereenkomst is een strikt kader bepaald. 

 

“Een erkende werkgever heeft de plicht om ervoor te zorgen dat sekswerk wordt uitgevoerd in een veilige omgeving”, aldus Pierre-Yves Dermagne. “En de werkgever zal de wettelijke rechten en vrijheden van werknemers ten volle moeten respecteren.”

 

Het spreekt voor zich dat sekswerk alleen met vrije instemming kan. Niemand kan gedwongen worden om ermee te beginnen of door te gaan. Daarom bepaalt de wet dat sekswerkers onmiddellijk ontslag kunnen nemen zonder opzegtermijn of vergoeding.

 

De werkgever moet ook de beschikbaarheid van een referentiepersoon garanderen, gedurende de volledige duur van het werk. De werkgever zal er ook voor moeten zorgen dat elke ruimte waar sekswerk wordt verricht, is uitgerust met een noodknop. 

 

Minister van Justitie Paul Van Tigchelt: Vóór de hervorming van het seksueel strafrecht bevonden sekswerkers zich in een grijze zone. We hebben een lange weg afgelegd, sekswerkers worden niet langer aan hun lot overgelaten zonder enige sociale bescherming.” 

 

Sinds de hervorming kunnen ze legaal werken als zelfstandige en genieten van sociale bescherming. Met dit wetsontwerp zorgen we ervoor dat sekswerkers voortaan ook als werknemer hun job kunnen uitoefenen, goed omkaderd in een veilige omgeving. Ze zullen nooit gedwongen kunnen worden om bepaalde seksuele handelingen te stellen en zullen klanten kunnen weigeren. Misbruik, gedwongen prostitutie of mensenhandel zullen zo sneller kunnen worden opgespoord, zodat de minister van Justitie hier hard tegen kan optreden", besluit Van Tigchelt.

 

De tekst wordt eerstdaags ingediend bij het parlement, om behandeling voor het einde van de legislatuur mogelijk te maken.