Persbericht

Steun voor de reisindustrie

Minister Dermagne en minister Vandenbroucke komen met een plan om de reissector te steunen

De crisis en de inperkingsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben de reisindustrie op de knieën gekregen. Een gunstige ontwikkeling in de komende weken behoort bovendien niet tot de verwachtingen voor de zwaar getroffen sector.

Hoewel reisorganisaties zonder inkomsten zitten, is er personeel nodig om de dienstverlening te garanderen waar klanten wettelijk recht op hebben. De consument heeft voor pakketreizen recht op begeleiding, duidelijke regels en follow-up bij eventuele wijzigingen, annuleringen of terugbetalingen van een buitenlandse reis. Die situatie is op termijn onhoudbaar voor de reissector.

“Op verzoek van minister Vandenbroucke en mezelf heeft de regering daarom beslist de sector te steunen door een loonkostsubsidie van 70% van de afgetopte loonkosten toe te kennen aan 30% van het personeel”, zegt minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne. De steunmaatregel geldt voor de eerste twee kwartalen van 2021 en zal 30 miljoen euro kosten.

“Het spreekt voor zich dat het voor de reisorganisaties niet mogelijk is om het personeel waarvan de loonkost wordt gesubsidieerd te ontslaan”, vult Frank Vandenbroucke aan. “De regering stelt ook als voorwaarde dat de bedrijven het voltallige personeel opleidingen moeten aanbieden. Zo kunnen werknemers zich voorbereiden op de transitie van de sector en verhoogt hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.”

"De maatregel wordt verder uitgewerkt op zeer korte termijn. Met mijn collega Frank Vandenbroucke leg ik de laatste hand aan een wetsontwerp dat zal worden ingediend bij het Parlement”, besluit minister Dermagne.