Persbericht

Werkgelegenheidsgraad bereikt nieuwe recordhoogte

 Werkgelegenheidsgraad bereikt nieuwe recordhoogte 

De werkgelegenheidsgraad in België is in het vierde kwartaal van 2022 gestegen tot 72,3%. Nooit eerder waren zoveel mensen aan de slag. “Als de stijging zich doorzet aan dit tempo, is de doelstelling van 80% arbeidsparticipatie in 2030 binnen handbereik”, zegt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne.

Uit gegevens van Statbel die zijn overgemaakt aan Eurostat, blijkt dat de stijging van de werkgelegenheidsgraad zich blijft doorzetten. In twee jaar tijd steeg die van 69,9% naar 72,3%, of +1,2% per jaar sinds het aantreden van de Vivaldi-regering. 

Het gaat om uitzonderlijk sterke resultaten. Ondanks de coronapandemie, de overstromingen van maart 2021, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die de inflatie hebben aangejaagd, blijkt de arbeidsmarkt solide. 

Bovendien moeten de arbeidsmarktmaatregelen die de federale regering heeft genomen nog op volle kruissnelheid komen. 

“De focus van het pakket arbeidsmarkthervormingen van 2022 is enerzijds een verdere stijging van het aantal werkenden, maar ook – en vooral – om zoveel mogelijk mensen aan de slag te houden”, stelt de minister van Werk.

“De hervormingen moet werknemers in staat stellen hun werk beter af te stemmen op hun privéleven. Voor het eerst komt er meer flexibiliteit op maat van de behoeften van werknemers en niet enkel op basis van de eisen van werkgevers.”

“Dat is belangrijk: er zijn vandaag bijna dubbel zoveel mensen die niet aan de slag zijn omwille van langdurige ziekte dan werkzoekenden.”, besluit Pierre-Yves Dermagne.

 

Enkele opmerkelijke cijfers en trends

  • De werklosheid daalde in 2022 met 4,1%: 12.888 minder werklozen in 1 jaar.
  • Er kwamen 100.000 jobs bij in 2022, en 90.000 in 2021. In totaal meer dan 190.000 extra tewerkstellingsplaatsen in 2 jaar. 
  • Eind 2021 werd de grens van 5.000.000 werkende Belgen overschreden. 
  • De werkgelegenheidsgraad stijgt sterker in België dan in onze buurlanden.