Persbericht

Klein verlet voor vaccinatie wordt unaniem positief geadviseerd door de Nationale Arbeidsraad

Vaccinatie tegen covid-19 zal worden beschouwd als klein verlet, net als bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk, een verhuizing of andere grote levensgebeurtenissen. Concreet betekent dit dat alle werknemers het recht krijgen om vrijaf te nemen om zich te laten vaccineren zonder loonverlies. 

Duurt het een hele dag om gevaccineerd te worden? Duurt het twee halve dagen als er twee prikken nodig zijn? Elk geval is anders. "Voor de vaccinatie zal de tijd worden uitgetrokken die nodig is", legt de minister van Werk uit. "Een werknemer heeft het recht om gevaccineerd te worden zonder daarvoor loon te verliezen of te moeten onderhandelen binnen het bedrijf", voegt de minister eraan toe.

Een werknemer is niet verplicht is om het vaccinatieverlof aan te vragen. Als hij of zij er gebruik van maakt, moet dit uiteraard strikt gebeuren in het kader van vaccinatie tegen covid-19. Minister Petra De Sutter engageerde zich om een voorstel voor de ambtenarij te formuleren.

Doelstellingen

  • De organisatie van de vaccinatiecampagne vergemakkelijken, doordat werknemers zich tijdens de werkuren kunnen laten vaccineren zonder loonverlies.
  • Om een zo groot mogelijke vaccinatiegraad te verzekeren.
  • Respect voor ieders keuze garanderen, de vaccinatie is geen verplichting. 

Het plan zal worden voorgelegd op de volgende ministerraad, vrijdag 12 februari. Op hetzelfde moment zal het voorstel van minister De Sutter voor een vaccinatieverlof voor het overheidspersoneel worden ingediend.