Persbericht

Nieuw pakket sociaaleconomische steunmatregelen voor wie het hardst getroffen wordt door de coronacrisis

Een uitzonderlijke beschermingspremie van max. 780 euro voor werknemers in sectoren die gesloten blijven en steunmaatregelen voor werknemers die het hardst door de crisis zijn getroffen

De ernstige mondiale crisis waar we al maanden mee te kampen hebben, veroorzaakt niet enkel chaos in de gezondheidszorg. Het virus heeft onze ijkingpunten weggenomen en ons leven verstoord. De pandemie treft de meest kwetsbaren eerst. Het virus is onrechtvaardig, en verantwoordelijk voor een toename van de ongelijkheid. 

Vrijdag 12 februari 2021 heeft de regering beslist de steunmaatregelen te verlengen en een nieuw pakket krachtige sociale maatregelen in te voeren.

Ten eerste is er de verlenging van de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tot eind juni, op voorstel van de minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne. De maatregel zal ademruimte biedenaan zij die dat het meest nodig hebben.

Er is daarnaast specifieke aandacht voor werknemers met lage lonen die werken in sectoren die tot 1 maart gesloten zullen blijven. 

"Om de verspreiding van het virus te beperken, zijn veel sectoren op slot gegaan. Bij elke sluiting hebben we echter steun toegezegd. Dat blijft zo", zegt Pierre-Yves Dermagne, minister van Economie en Werk.

"De werknemers met de laagste lonen die langdurige tijdelijk werkloos zijn door corona, krijgen nu een extra premie. We voorzien die beschermingspremie voor wie werkt in een sector die niet vóór maart 2021 opnieuw de deuren zal openen”, aldus vicepremier Dermagne. Steun voorzien voor werknemers in de horeca,de culturele wereld en de evenementensector was voor mij essentieel", voegt de vicepremier eraan toe.

 

  • Wat? Een premie van maximaal 780 euro.
  • Voor wie? Werknemers die langdurig technisch werkloos zijn door corona, en waarvan de sector tot 1 maart 2021 gesloten blijft. Bijvoorbeeld: horecapersoneel, assistent bij de organisatie van beurzen, sportcoach, …
  • Doelstelling? Voorkomen dat de meest kwetsbaren in precaire situaties belanden en de koopkracht ondersteunen

 

Daarnaast heeft de regering ook besloten tussen te komen voor twee andere groepen die door de crisis zijn getroffen maar niet in gesloten sectoren werken: studenten enerzijds en schrijvers en componisten anderzijds.           

De toenemende precariteit bij de studenten kan ons niet onbetuigd laten. Zoals beloofd zal een bedrag van 30 miljoen euro ter beschikking worden gesteld van de OCMW's. Met dat budget zullen de OCMW’s jongeren beter kunnen begeleiden en het inkomensverlies compenseren van jobstudenten die niet kunnen werken momenteel. 

Daarnaast is er steun voor kunstenaars, auteurs en componisten van wie het inkomsten als sneeuw voor de zon is gesmolten. De daling van de inkomsten uit auteursrechten zal gedeeltelijk worden gecompenseerd door de overheid.