Persbericht

Platformeconomie: tijd voor dialoog!

Werk wordt steeds vaker via digitale platforms georganiseerd. Met die groei, nemen ook de onzekerheden en zorgen toe die het werk met zich meebrengt.

De regering wil aandacht besteden aan werkomstandigheden en de sociale bescherming van deze werknemers, en ze verbeteren.

De minister van Werk neemt daarom het initiatief voor een brede raadpleging in september, om alle stemmen de kans te geven zich te laten horen.

Waar gaat het over?

Zeg niet: Handig, die diensten van de platformeconomie.
Maar zeg: Merci Uber-chauffeur om mij af te zetten, of bedankt voor het eten fietskoerier!

De platformeconomie draait immers om mensen. Er is moeilijk een cijfer op te plakken, maar naar schatting zijn er tussen de 10.000 en 80.000 mensen actief in verschillende sectoren. Deliveroo had in 2017 bijvoorbeeld 900 koeriers in dienst in ons land. In januari 2020 waren het er al 3.500!

Talrijke maar onzichtbare werkkrachten

Er zijn veel werknemers actief in de platformeconomie, maar ze komen nauwelijks voor in de officiële statistieken. We hebben geen zicht op hoeveel het er zijn, of wat ze verdienen.  

"Samen met de sociale partners en de betrokken sectoren willen wij de wet op de arbeidsovereenkomsten evalueren en waar nodig aanpassen. Naast de officiële overlegkanalen willen we de discussie openstellen voor alle betrokken, en het debat aangaan”, zegt vice-eersteminister Pierre-Yves Dermagne.

"Een dergelijke consultatieronde zal ons een goed zicht geven op de diversiteit van de platformeconomie. Zo maken deze platforms het bijvoorbeeld gemakkelijker om bepaalde zelfstandige activiteiten op te starten. Daarom is het belangrijk dat deze situatie met alle betrokken partijen wordt geanalyseerd," aldus David Clarinval, minister voor Zelfstandigen.

Participatieplatform in september

In september 2021 zal daarom een online participatieplatform worden gelanceerd. Gebruikers, restauranthouders of handelaars, al dan niet in een collectief georganiseerde werknemers, maar ook organisatoren of platformbeheerders worden uitgenodigd om de discussie te verrijken. Het doel is te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en een betere sociale bescherming van deze werknemers.

De debatten zullen vooral gaan over platforms die werk organiseren via een bestel-app (en dus niet over platforms die mensen alleen maar onderling met elkaar in contact brengen). Het gaat niet om gewoon het zoveelste online inspraakmoment, maar de garantie om gehoord te worden in het licht van de evaluatie van de wet op de arbeidsovereenkomsten.

Naast ruimte voor getuigenissen, uitwisseling en debat zal er op het platform tot slot ook informatie terug te vinden zijn. Recente onderzoeken en onderzoeksjournalistiek rond het thema worden er samengebracht. 

Concreet 

  • 9 juli 2021 = Aankondiging van het participatieplatform
  • September 2021 = lancering van het participatieplatform
  • 2022 = Wetsontwerp