Persbericht

Ryanair: minister Dermagne prijst de kracht en de dynamiek van sociale dialoog

Bijna drie maanden na de aankondiging van een herstructurering waarbij 176 banen op de tocht stonden, lijkt de luchtvaartmaatschappij Ryanair tot inkeer te zijn gekomen. Er worden niet langer gedwongen ontslagen voorzien.

Het akkoord dat in het kader van de wet Renault tot stand is gekomen, vermijdt dat er ontslagen vallen. “Ik ben uiteraard zeer opgelucht over dit uitstekende nieuws”, zegt Pierre-Yves Dermagne. “Ik heb de laatste weken regelmatig gewezen op de voordelen van de sociale dialoog. Dit is een mooie illustratie van wat kan voortkomen uit sociaal overleg!”

 50 werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aangeboden en de werknemers krijgen ter compensatie 19 rustdagen.

 "Ik waardeer de inspanningen die bepaalde werknemers doen om jobs te behouden", verklaart de minister van Economie en Werk, "maar zal er steeds over waken dat de wet Renault niet wordt gebruikt om te chanteren op vlak van verloning. Tijdens de volledige procedure heb ik toegezien op een strikte naleving van de wet Renault, die door Ryanair werd ingeroepen. Het regelmatig en nadrukkelijk tot de orde roepen van het bedrijf, heeft in combinatie met een bijzondere aandacht voor de naleving van de Belgische procedures voor de bescherming van de werknemers geleid tot dit positieve resultaat.”