Persbericht

tijd voor dialoog!

Maaltijdbezorgers, chauffeurs, gebruikers of beheerders van platforms zoals Deliveroo, Uber, Takeaway: tijd voor dialoog! 

Attentie gebruikers, restauranthouders of handelaars, werknemers, organisatoren of platformbeheerders: laat uw stem horen, we hebben u nodig!

Vanaf 28 september staat een nieuw, uitgebreid participatieplatform online. De site is zeer vlot toegankelijk (ook via een app op de mobiele telefoon) en komt er om ervaringen en verhalen over de platformeconomie te verzamelen. Het maakt niet uit of je een klant, een koerier of een platformbeheerder bent: elke insteek is er welkom.

Verschillende thema's zullen de debatten voeden. Eerst en vooral komen gezondheid en veiligheid aan bod, thema’s waarover verschillende sectoren veel vragen hebben.

De regering zal zich immers buigen over de arbeidsomstandigheden van wie in de platformeconomie werkt. Hoewel zeer actief, komen deze arbeidskrachten zelden voor in officiële statistieken. We weten niet precies met hoeveel ze zijn, of wat ze verdienen. Welk soort arbeidsrelatie ze met het platform hebben of hoe ze zijn verzekerd zijn tegen ongevallen is evenmin bekend. Het is tijd om deze onzichtbare arbeidskrachten te belichten.

In de loop van het proces, waarin het uitwisselen van ideeën en getuigenissen centraal staat, zullennieuwe thema's de debatten op het online participatieplatform verrijken. Wie de site bezoekt, kan het verloop van deze besprekingen volgen. 

Het participatieplatform zal tot medio december toegankelijk zijn. Alle bijdragen zullen vervolgens worden geanalyseerd en er komt een samenvatting. 

“Er wordt steeds meer werk via platformen georganiseerd”, zegt minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne. “Het is tijd om de pols te nemen van deze specifieke sector, en te kijken welke onzekerheden en angsten mogelijk met dit type werk gepaard gaan. Ons doel is immers om, samen met de sociale partners en de betrokken sectoren, de wet op de aard van de arbeidsrelaties evalueren. Maaltijdbezorgers, koeriers, platformbeheerders: het is tijd voor dialoog!”

“Het dat werk via platformen verloopt, is de laatste jaren sterk geëvolueerd”, zegt minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. “Daarom is het belangrijk dat we, samen met de sociale partners, de sociale rechten van de platformarbeiders vrijwaren. Via dit initiatief kunnen zij hun stem laten horen, zodat we rekening kunnen houden met hun ervaringen.”

“Innovatie en de digitale transitie van de economie doen onze traditionele modellen op hun grondvesten daveren. Dit dynamisch overleg zal ons inzichten vanop het terrein bieden. Deze platforms vergemakkelijken het opstarten van bepaalde onafhankelijke activiteiten. De actoren van de platformeconomie aan het woord te laten, levert concrete stof tot nadenken op, parallel met de evaluatie van de wet over de aard van de arbeidsrelaties”, stelt David Clarinval, minister voor Middenstand en KMO's.

De zoveelste burgerraadpleging? Nee. De zekerheid gehoord te worden om de evaluatie en wijziging van de wet te begeleiden, met het oog op een betere bescherming van de werknemers.